Current Magazine Cover

Forum Ortodontyczne 4/2014

  • Ocena czasu rozpoczęcia leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi
  • Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi – wstępna ocena skuteczności leczenia metodą infiltracji żywicą
  • Dostępne metody oceny jakości życia osób dotkniętych wadą zgryzu
  • Zakotwiczenie w ortodoncji – przegląd piśmiennictwa
  • Płytka stymulacyjna według koncepcji Castillo Moralesa w terapii dzieci z zespołem Downa – przegląd piśmiennictwa
  • Retencja w ortodoncji. Część 1: Aparaty retencyjne zdejmowane – przegląd piśmiennictwa
  • Dokumentacja medyczna w praktyce ortodontycznej
  • Spis recenzentów Forum Ortodontycznego w roku 2014
  • Lekarz stomatolog z Polski zakłada w ramach WFO nową organizację dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

 

Forum Ortodontyczne ISSN 1734-1558

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Scientific
Journal of the Polish Orthodontic Society

Redaktor naczelny
(Editor-in-Chief):
Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Wydawca (Publisher):
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
(Polish Orthodontic Society)

 

Wersją pierwotną czasopisma
Forum Ortodontyczne jest wersja drukowana

Kontakt

Forum Ortodontyczne
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax: +48 81 528 79 40
E-mail: