Current Magazine Cover

Forum Ortodontyczne 3/2014

  • Przepuszczalność ludzkiego szkliwa niepoddanego obróbce chemicznej, wytrawionego i zabezpieczonego żywicą – badania w warunkach in vitro
  • Reinkluzja zębów mlecznych u pacjentów leczonych ortodontycznie
  • Znaczenie estetyki twarzy i uśmiechu w planowaniu leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa. Część 1.
  • Rapid Palatal Expansion z wykorzystaniem zakotwiczenia zębowego i szkieletowego – przegląd piśmiennictwa
  • Dysfunkcje narządu żucia u pacjentów po rekonstrukcjach żuchwy
  • Guzek szponowaty siekacza przyśrodkowego szczęki – opis przypadku
  • Łagodne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej u 5-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku
  • Poinformuj zanim wykonasz – zakres informacji udzielanych pacjentowi
  • Sprawozdanie z zebrania EFOSA w Warszawie
  • Sprawozdanie z 90. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Warszawie


 

Forum Ortodontyczne ISSN 1734-1558

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Scientific
Journal of the Polish Orthodontic Society

Redaktor naczelny
(Editor-in-Chief):
Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Wydawca (Publisher):
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
(Polish Orthodontic Society)

 

Wersją pierwotną czasopisma
Forum Ortodontyczne jest wersja drukowana

Kontakt

Forum Ortodontyczne
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax: +48 81 528 79 40
E-mail: