Current Magazine Cover

Forum Ortodontyczne 4/2013

  • Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej w codziennej praktyce ortodontycznej
  • Trzecie zęby trzonowe – zależność miedzy agenezją, stopniem uformowania obecnych  zawiązków a ich lokalizacją i płcią badanych pacjentów – część 2
  • Ortodontyczne przemieszczanie zębów – cztery poziomy zmian w tkance kostnej zębodołu cz. 2 – przegląd literatury
  • Ortodontyczna ocena podobieństw i różnic u bliźniąt monozygotycznych – analiza przypadku
  • Ciężka resorpcja siekaczy szczęki jako wynik leczenia ortodontycznego – opis przypadku
  • Kortykotomia jako wspomaganie leczenia ortodontycznego – opis postępowania chirurgicznego
  • Sprawozdanie z 17. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Kazimierzu Dolnym
  • Grażyna Bukała – Wspomnienie
  • Spis recenzentów „Forum Ortodontycznego” w 2013 roku

W celu zobaczenia pełnej wersji publikacji musisz być zalogowany.

Forum Ortodontyczne ISSN 1734-1558

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Scientific
Journal of the Polish Orthodontic Society

Redaktor naczelny
(Editor-in-Chief):
Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Wydawca (Publisher):
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
(Polish Orthodontic Society)

 

Wersją pierwotną czasopisma
Forum Ortodontyczne jest wersja drukowana

Kontakt

Forum Ortodontyczne
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax: +48 81 528 79 40
E-mail: