Current Magazine Cover

Forum Ortodontyczne 2/2014

  • Częstość występowania białych plam demineralizacyjnych u pacjentów leczonych stałymi aparatami cienkołukowymi
  • Ocena wskazań oraz liczby usuwanych zębów stałych w trakcie leczenia ortodontycznego
  • Agenezja zębów w świetle piśmiennictwa
  • Biofilm w ortodoncji - część 2. Higiena jamy ustnej w trakcie terapii ortodontycznej
  • Zespół Gorlina-Goltza – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  • Standaryzacja czy indywidualizacja?
  • Historia polskiej ortodoncji
  • Profesor Roberto Justus Prezes Światowej Federacji Ortodontów w Polsce
  • Sprawozdanie z I Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej


 

Forum Ortodontyczne ISSN 1734-1558

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Scientific
Journal of the Polish Orthodontic Society

Redaktor naczelny
(Editor-in-Chief):
Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Wydawca (Publisher):
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
(Polish Orthodontic Society)

 

Wersją pierwotną czasopisma
Forum Ortodontyczne jest wersja drukowana

Kontakt

Forum Ortodontyczne
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel./fax: +48 81 528 79 40
E-mail: